آشیان / برچسب آرشیوها:  حماسه، داریوش اول، کمبوجیه اول، هخامنش، جواد مفرد کهلان، شهرگان، تاریخ، میراث

برچسب آرشیوها:  حماسه، داریوش اول، کمبوجیه اول، هخامنش، جواد مفرد کهلان، شهرگان، تاریخ، میراث

شجره نامه کمبوجیه سوم و داریوش اول مطابق خبر هرودوت

هخامنش | چیش پیش اول | کمبوجیه اول | کورش اول (پسرش آروکو را به گروگان پیش| آشوربانیپال پادشاه آشور فرستاد) چیش پیش دوم (به اطاعت| فرائورت در آمد) کورش دوم سردار کی آخسارو (هوخشتره)  ________  آریارمن سردار کی آخسارو (هوخشتره) (مطابق خبر |کورشنامه گزنفون)                                              | کمبوجیه دوم                                                                     آرشام |                                                                      …

بیشتر بخوانید