In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خوانش

خوانش شعرهای منصور خورشیدی به مناسبت پر کشیدن شاعر به دیار ابدیت

... سفر از کدام سو آغاز می‌کنی؟ ...ـ از من سوم / همزاد رمیده‌ام / حروف نام را / در خطابه‌ی پیامبران می‌خواند / مجنون پریشان کدام قبیله‌ای / که خیمه روی هوش می‌زنی / آن‌گاه نیمی پَر / نیمی پرنده / روی صخره‌ها / پرواز تازه / آغاز می‌کنی / …
ادامه مطلب ...

تقدیم به محسن مخملباف؛ رؤیایی که محقق شد

نمی‌دانم در روزگاری که به یُمنِ ساده شدنِ همه چیز اِلّا خودِ زندگی، هر پاراگراف و چه بسا سطری از کلامِ روزمرّه، حکم شعری ناب را در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است، باز هم شاعر بودن آن‌قدر اهمیت دارد که به خاطرش به آنهایی که…
ادامه مطلب ...

خوانش یک شعر

از دفترِ «از میزِ من صدای درختی می‌­آید»شب رفتارِ تازه‌یی با من دارداز دیروز که به دنیا آمده‌امگویی هرگز در آن نبوده‌اماز کجا آمده‌ام دیروز به دنیاکه رفتارِ تازه‌یی با من دارد؟از دیروز می‌برد مرا    می‌آورد مرابر دستهای خود…
ادامه مطلب ...