In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رویای برهنه

رویای برهنه

یک.همه چیز آن‌قدر خوب بود که انگار یک جای کار می‌لنگید.تقریباً سالن رستوران پر شده بود. بعضی‌ها سرپا مشغول گپ‌زنی با دیگران بودند. مسعود داشت با همکاران تازه‌واردش چاق سلامتی می‌کرد که زن برادرش صدایش زد.            «آقا مسعود!…
ادامه مطلب ...