آشیان / برچسب آرشیوها:  ریشۀ تاریخی، منیژۀ و بیژن، شاهنامه، جواد مفرد کهلان، شهرگان

برچسب آرشیوها:  ریشۀ تاریخی، منیژۀ و بیژن، شاهنامه، جواد مفرد کهلان، شهرگان

ریشۀ تاریخی داستان منیژۀ و بیژن شاهنامه و متن آن

در کتاب ارانی (آذریِ) ده ده قورقود، از ایمران (امیران گرجی ها، به معنی بیمرگ) فرزند بکیل (نگهبان دژ) یاد میشود که قهرمانی خود را در عهد غازانخان (خان جنگاور، کی آخسارو، کیخسرو) و بایندرخان (خان آبادگر، کورش، فریدون) در سمت سرزمین گرجستان انجام میدهد. این حماسه یاد آور داستان …

بیشتر بخوانید