In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زلما، بهادر، شعر

یک شعر از زلما

زنگ سوم شب شب از زنگ سوم گذشته است و من روی تخت خواب کودکی ام دراز کشیده ام نیم کره ی راست مغزم خوابیده و نیم کره ی دیگر با لج بازی بیدار مانده است ! دیواری از پروانه های نارنجی وسط مغزم صف کشیده اند ... از…
ادامه مطلب ...