آشیان / برچسب آرشیوها:  ساکنان باستانی، آغاز تاریخ، ایران کهن، جواد مفرد کهلان، شهرگان

برچسب آرشیوها:  ساکنان باستانی، آغاز تاریخ، ایران کهن، جواد مفرد کهلان، شهرگان

ساکنان باستانی آغاز تاریخ در ایران کهن

منابع کهن بین النهرین در پایان هزاره سوم پیش از میلاد در غرب ایران از کوتیان، لولوبیان، هوریان، کاسیان و عیلامیان یاد میکنند و اطلاعاتی از زبان و نام و نشان و آداب و سنن ایشان به دست می دهند. این منابع در جنوب شرق ایران از کشور آراتتا (به …

بیشتر بخوانید