In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شناختِ زمین

گام‌های دانش در راه شناختِ زمین، زادگاهِ حیات!

قدیمی‌ترین تکهٔ پوستهٔ‌ جامد زمین شناسایی شداین بلور زیرکون ۴/۴ میلیارد ساله، اطلاعاتی در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد حاکی از آن که گلولهٔ مذاب آتشین اوّلیه، خیلی زودتر از آنچه دانشمندان قبلاً فکر می‌کردند، سرد شده است و کرهٔ زمین و…
ادامه مطلب ...