UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

برچسب: صبا هدا

تاریخچه کوچک سرطان

سرطان بیماری هولناکی است. امروز در جهان تنها بیماری‌ های قلبی و عروقی هستند که بیش از سرطان باعث مرگ افراد بشر می شوند. آن چه سرطان می خوانیم، همانطورکه همه می دانیم، در واقع یک بیماری نیست بلکه گروه بسیار ناهمگنی از بیماری ها...

یاری روزهای بلا

ایرانیان روزهای تلخی را می‌گذرانند. مصیبت‌ها یکی از پی دیگری می‌آیند. مرگ بر ما تاخته است. ما هر...

زندانی ژن‌ها؟

در قرن نوزدهم، کشیش اتریشی گرگور مندل بذری پاشید که امروز بدل به جنگل انبوهی شده است. مندل برای...

خراب زیبایی

در اواخر قرن هجدهم، کم و بیش حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، در سیر اندیشه و فرهنگ اروپایی حرکتی...

تجربه هیپنوتیزم

  مطابق تعریف انجمن روانشناسی آمریکا در سال ۲۰۱۴، هیپنوتیزم یا هیپنوز«حالتی از آگاهی است که در آن ...

تجربه ما از جهان

ارتباط ما با جهان ، چه جهان درون بدن و چه جهان بیرون ، از طریق بخش هایی از دستگاه عصبی ما صورت می...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: