گزيده‌ها مقالات

عذاب بصیرت: کودکان و معصومیت در فیلم‌های برگمان – ‏بخش دوم و پایانی

غلامرضا صراف
نوشته استوارت ام.کامینسکی ترجمه غلامرضا صراف با شروع نور زمستانی‌ (1962)، معصومین جوان و نوجوانانی كه در آستانة بصیرت قرار دارند، ناپدید می‌شوند و برگمان...