آشیان / برچسب آرشیوها:  عذاب بصیرت، کودکان و معصومیت، فیلم، اینگمار برگمان

برچسب آرشیوها:  عذاب بصیرت، کودکان و معصومیت، فیلم، اینگمار برگمان

عذاب بصیرت: کودکان و معصومیت در فیلم‌های برگمان – ‏بخش دوم و پایانی

نوشته استوارت ام.کامینسکی ترجمه غلامرضا صراف با شروع نور زمستانی‌ (1962)، معصومین جوان و نوجوانانی كه در آستانة بصیرت قرار دارند، ناپدید می‌شوند و برگمان عقب‌گرد می‌كند، انگار از نو شروع می‌كند و تاریك‌ترین و مصیبت‌بارترین رگة دوران كودكی را كه در اسرار زنان، مونیكا، خاك‌اره و پولك، مهر هفتم، …

بیشتر بخوانید