تازه‌ها صدای زحمتکشان صفحه اول

دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون

اداره آمار کانادا:

درصد کارگران کانادا که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، از سال ۱۹۹۸ تاکنون دوبرابر شده است

داده‌های جدید اداره آمار کانادا کلیشه‌های دست راستی در مورد کارگران با حداقل دستمزد را واژگون می‌کند

به اقتصاد جدید خوش آمدید!

مطالعات جدیدی که توسط اداره آمار کانادا بی‌سروصدا منتشر شد، نشان می‌دهد که درصد کانادایی‌های با حداقل دستمزد، بین سال ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸ دو برابر شده است و یک نفر از میان هر سه نفری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، دارای تحصیلات عالیه می‌باشد.

این داده‌ها شدیدا برخلاف روایت‌هایی است که توسط اندیشکده‌های دست‌راستی و دیگر گروه‌های تجاری مخالف افزایش حداقل دستمزد ارائه می‌شود. یعنی آنانی که به‌نادرستی مدعی‌اند اکثریت کارگران با حداقل دستمزد را نوجوانانی تشکیل می‌دهد که در مغازه‌های پدر و مادرشان کار می‌کنند.

Amaar2-650x318 دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون

بنا به داده‌های اداره آمار کانادا، در سال ۱۹۹۸، ۵.۲% از کارگران کانادا دارای مشاغل با حداقل دستمزد بودند. بیست سال بعد در سال ۲۰۱۸، یعنی آخرین سالی که داده‌های آن در دسترس است، این درصد دوبرابر شده و به ۱۰.۴% رسید. این افزایش ثابت هم نبود. تعداد کارگران با حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ از ۶.۴% به ۱۰.۴% افزایش یافت.

Amaar3-650x334 دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون

بنا به اداره آمار کانادا، این جهش ناشی از افزایش سریع تعداد کارگران با حداقل دستمزد در اونتاریو می‌باشد، یعنی در پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین استان، جایی که تقریبا ۱۵% نیروی کارگر آن به حداقل دستمزد وابسته می‌باشد. 

این آمار همچنین ثابت می‌کند که کارگران با حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۸، نوجوانان کم مهارت نمی‌باشند. نزدیک به نیمی (۴۷.۷%) از کارگران با حداقل دستمزد در کانادا، بیش از ۲۵ سال دارند. و کمی بیش از یک سوم آنها (۳۴.۹%) نیز دارای مدرک دانشگاهی و یا بالاتر هستند.

انفجاری از مشاغل با دستمزد کم نیز در کمپانی‌های بزرگ رخ داده است. ار سال ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۸، نسبت تعداد کارکنانی که حداقل دستمزد را در شرکت‌های بزرگ کانادا دریافت می‌کردند، بیش از دو برابر شده است، یعنی از ۳.۴% به ۹.۴% افزایش یافت. در حالیکه این رقم در شرکت‌های متوسط از ۴.۸% به ۹.۷% درصد افزایش یافت و در شرکت‌های کوچک از ۹.۷% به ۱۴.۲% بالغ گردید.

Amaar4-650x319 دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون

اداره آمار کانادا اظهار داشت که “این مشاهدات، به فرسایش بالقوه نرخ دستمزد در شرکت‌های بزرگ به مروز زمان اشاره دارد.”

با این وجود، شرکت‌های بزرگ به کنترل دارایی‌ها در طول این دوره فرسایش ادامه دادند. بنا به گزارش PressProgress %۰.۸ از قدرتمندترین شرکت‌های کانادا که به‌عنوان شرکت‌های چند ملیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دو سوم همه دارایی‌های سال ۲۰۱۶ را ، یعنی آخرین سالی که آمار آن در دسترس است، کنترل کردند.

منبع: pressprogress.ca

برگردان پروین اشرفی

Please follow and like us:
cute_twitter دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
icon_Visit_us_en_US دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
fa_IR_Follow دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
fa_IR_Tweet دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_telegram دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
telegram_message دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
telegram دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_linkedin دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
icon_en_US دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
en_US_share دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_whatsapp دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_instagram دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_soundcloud دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_fbmessenger دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_youtube دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
icon_Visit_us_en_US دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_email دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
cute_pinterest دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
pinterest دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون
fa_IR_save دو برابر شدن درصد حداقل دستمزد کارگران کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون

Related posts

مافیا و شبه نظامیان لیبیایی در خدمت اتحادیه اروپایی

اردشیر زارعی قنواتی

بهاریه‌ای از منوچهر آتشی

شهرگان

معرفی نامزدهای نهایی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)

شهروند بی‌سی

اظهار نظر