In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از سریا داودی حموله

 [clear]

۱

 [clear]

کدام کلمه کلاغ ندارد

من مرده ام

و جای خالی یک حرف

باز به سرم می خورد

 [clear]

جای پیراهن من نیستی

تا در سایه ی زنی بسوزی

که در سایه ی خود گم شده است!

 [clear]

[clear]

۲

از خواب کوه که برمی گردم

تو را پشت ویرگولی پنهان می کنم

میان آیینه های زخمی

 تنها من ام

که حروف نام ات را

در زنبقی سپید پیچانده ام!

 

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال