ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از سریا داودی حموله

 [clear]

۱

 [clear]

کدام کلمه کلاغ ندارد

من مرده ام

و جای خالی یک حرف

باز به سرم می خورد

 [clear]

جای پیراهن من نیستی

تا در سایه ی زنی بسوزی

که در سایه ی خود گم شده است!

 [clear]

[clear]

۲

از خواب کوه که برمی گردم

تو را پشت ویرگولی پنهان می کنم

میان آیینه های زخمی

 تنها من ام

که حروف نام ات را

در زنبقی سپید پیچانده ام!

 

 

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Follow دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet دو شعر از سریا داودی حموله
cute_telegram دو شعر از سریا داودی حموله
telegram_message دو شعر از سریا داودی حموله
telegram دو شعر از سریا داودی حموله
cute_linkedin دو شعر از سریا داودی حموله
icon_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
en_US_share دو شعر از سریا داودی حموله
cute_whatsapp دو شعر از سریا داودی حموله
cute_instagram دو شعر از سریا داودی حموله
cute_soundcloud دو شعر از سریا داودی حموله
cute_fbmessenger دو شعر از سریا داودی حموله
cute_youtube دو شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
cute_email دو شعر از سریا داودی حموله
cute_pinterest دو شعر از سریا داودی حموله
pinterest دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_save دو شعر از سریا داودی حموله

Related posts

برآمدن «بچه‌پولدارهای تهران» در گفت‌و‌گو با محمد مالجو (اقتصاددان)

شهرگان

گزارش اختصاصی شبکه “شش رنگ” – از تهران

شهرگان

چند دوبیتی از محمد بدیعی

شهرگان

اظهار نظر