ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از سریا داودی حموله

 [clear]

۱

 [clear]

کدام کلمه کلاغ ندارد

من مرده ام

و جای خالی یک حرف

باز به سرم می خورد

 [clear]

جای پیراهن من نیستی

تا در سایه ی زنی بسوزی

که در سایه ی خود گم شده است!

 [clear]

[clear]

۲

از خواب کوه که برمی گردم

تو را پشت ویرگولی پنهان می کنم

میان آیینه های زخمی

 تنها من ام

که حروف نام ات را

در زنبقی سپید پیچانده ام!

 

 

Related posts

…مال همان موقع‌ها‌ست

داود مرزآرا

اوبر به بی‌سی خواهد آمد و اتحادیه تاکسی‌ران‌ها شاکی است

سید مصطفی رضیئی

جلسه نهایی و توافق جامع اتمی میان ایران و ۱+۵

شهرگان

اظهار نظر