In touch with Diverse Iranian Community

متن بیانیه هیات علمی جایزه شعر تجربه گرا

اهدای لوح و تندیس آوانگارد

هیات علمی سایت ادبیات پیشرو آوانگاردها در دومین دوره جایزه شعر تجربه گرا، به منظور قدردانی از «هنر شعر» و «راهبرد شاعری» شاعران آوانگارد ایران، به اتفاق آرا همزمان از دو شاعر متقدم که دارای جایگاه ارزشمدی در شعر تجربی هستند، تجلیل می کند:

یدالله رویایی با توجه به سیر هنر شعر از کتاب «دلتنگی ها» تا کتاب « من گذشته امضا» و نظریه پردازی «شعر حجم» و استمرار در راهبرد شاعری

و

«رضا براهنی» با عنایت به تلاش بی وقفه برای متمایز بودن؛ نقادی شعر فارسی، سیر هنرشعر از کتاب «ظلل الله» تا کتاب « باده پیمایی با اژدها در تموز» و نظریه پردازی « تئوری زبانیت» در شعر

به امید استمرار حضور پر ثمر این دو شاعر ارجمند

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال