تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

پیام سینماگران افغانستان در پیوند با قتل دردناک داریوش مهرجویی و بانو وحیده محمدی‌فر

پیام سینماگران افغانستان در پیوند با قتل دردناک داریوش مهرجویی و بانو وحیده محمدی‌فر

 

پیام ۱۰۰ تن از سینماگران افغانستان در پیوند با قتل دردناک داریوش مهرجویی و بانو وحیده محمدی‌فر

 

گفت کسی خواجه سنایی بمُرد

مرگ چنین خواجه نه کاری‌ست خُرد

مولوی

 

دوستان عزیز، خانواده‌ی داغدیده‌ی سینمای ایران!

مرگ هنرمند، الحق که «نه کاریست خُرد»؛ هنرمند زبان گویا، روح متلاطم و قلب تپنده‌‌ی جامعه‌‌ی خویش است. مرگ هنرمند به معنای خاموشی صدای مردم، افسرده‌گی روح جمعی و ایستایی قلب یک جامعه است.

شوربختانه آگاهی حاصل کردیم که دست‌های بی‌رحمی، فیلمساز سترگِ هم‌زبان و هم‌فرهنگ ما، آقای داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر همسر هنرمندشان را با سنگدلی تمام به قتل رسانیده است.

داریوش مهرجویی این استاد مسلم سینما، با آفریدن آثار ماندگاری چون گاو، پستچی، اجاره نشین‌ها، هامون و سنتوری بی‌تردید در ردیف سینماگران بزرگ، متعهد و صاحب مکتب در حوزه تمدنی ما قرار دارد. کارهای مرحوم مهرجویی همیشه به سینماگران افغانستان انگیزه‌دهنده و الهام‌بخش بوده است.

با این که نبود هنرمند بزرگی چون آقای مهرجویی را نمی‌توان به هیچ شکلی در جامعه‌ی سینماگران جبران کرد، اما باور داریم که آثار و آفریده‌های این هنرمند بزرگ تا سال‌ها مایه‌ی الهام و انگیزه برای سینماگران متعهد خواهد بود.

ما سینماگران افغانستان در حالی که قتل وحشیانه‌‌ی این دو هنرمند عزیز و بزرگ را فاجعه‌ای برای جامعه‌ی سینماگران می‌پنداریم، خود را در اندوه دوستان و خانواده‌های آقای مهرجویی و بانو محمدی‌فر شریک می‌دانیم و امیدواریم که نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران هرچه زودتر عاملان این قتل وحشتناک را شناسایی کرده، به عدالت بسپرند.

داریوش عزیز، پس از عمری تلاش و تپیدن برای به تصویر کشیدن حقیقت، اینک آرام بخواب، با این که تو دیگر در میان ما نیستی اما آثار و آفریده‌هایت همچنان فریاد رسای حقیقت و عدالت، تلاطم روح و تپش قلب مردم و کشورت خواهند بود.

 

روان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر به مینو شاد باد!

سینماگران و فرهنگیان افغانستان

۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ خورشیدی

 

نام ها:

.۱ انجنیر لطیف احمدی

.۲ صدیق برمک

.۳ عتیق رحیمی

.۴ صحرا کریمی

.۵ سالم سنگی

.۶ محمدجان گورن

.۷ رویا سادات

.۸ الکا سادات

.۹ همایون پاییز

.۱۰ ابراهیم عارفی

.۱۱ ولی تالش

.۱۲ عادله ادیم

.۱۳ هما مستمندی

.۱۴ حمیده عبداهلل

.۱۵ شهربانو سادات

.۱۶ سعید ورکزی

.۱۷ قادر آریایی

.۱۸ واحد نظری

.۱۹ جوانمرد پاییز

.۲۰ صحرا مانی موسوی

.۲۱ همایون مروت

.۲۲ داکتر حمید هامی

.۲۳ ذبیر فرغند

.۲۴ میرویس آرش

.۲۵ حسن فاضلی

.۲۶ نیما لطیفی

.۲۷ جمیل جاله

.۲۸ عباس شبان

.۲۹ جالل پیروز

.۳۰ خورشید نور

.۳۱ صدیقه تمکین

.۳۲ میرویس رکاب

.۳۳ حاجی گل اسیر

.۳۴ نورهاشم ابیر

.۳۵ امان پویامک

.۳۶ زهیر موسوی

.۳۷ نیلوفر پذیرا

.۳۸ مارینا گلبهاری

.۳۹ برشنا بهار

.۴۰ لطیف قناعت

.۴۱ یاسمین یارمل

.۴۲ ذبیر پاداش

.۴۳ واقف حسینی

.۴۴ میرویس احمدی

.۴۵ همایون کریمپور

.۴۶ علی هزاره

.۴۷ وحید نذیر

.۴۸ فرید فیض

.۴۹ محسن حسینی

.۵۰ مسعود اسالمی

.۵۱ معصومه ابراهیمی

.۵۲ گلستان میرزایی

.۵۳ منیر هویدا

.۵۴ طارق مرزبان

.۵۵ حسنیه مرزبان

.۵۶ ناصر عزیز

.۵۷ حاجی محمد کامران

.۵۸ احمدشاه علم

.۵۹ عزیز نایل

.۶۰ شفیع سائل

.۶۱ حبیب آریا

.۶۲ نعمت آرش

.۶۳ صابره آرش

.۶۴ ولی لطیفی

.۶۵ خالق علیل

.۶۶ نبی تنها

.۶۷ عبید ورکزی

.۶۸ وحید صمدزی

.۶۹ یوسف رویان

.۷۰ یوسف جان نثار

.۷۱ ذکیه کهزاد

.۷۲ میمونه غزال

.۷۳ احمدبهار چوپان

.۷۴ حبیبه عسکر

.۷۵ شبنم زریاب

.۷۶ خادم بهنام

.۷۷ رازی محبی

.۷۸ عاقله رضایی

.۷۹ اسد سکندر

.۸۰ فضل حکیمی

.۸۱ سیر دهقان

.۸۲ لعل درانی

.۸۳ داوود عارفی

.۸۴ سلیم شاهین

.۸۵ بصیر مجاهد

.۸۶ مسعود هاشمی

.۸۷ رسول ایمان

.۸۸ حسین دانش

.۸۹ یوسف شریفی

.۹۰ سهیال جواهری

.۹۱ صدیق اهلل توحیدی

.۹۲ آثار حکیمی

.۹۳ زرقا یفتلی

.۹۴ سیاره دشتی

.۹۵ شبنم حضرتی

.۹۶ محمدقاسم رحمانی

.۹۷ کاوه آهنگر

.۹۸ کاووس زمردشاهی

.۹۹ الهام الدین محمدی

.۱۰۰ صابر فهیم

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

In touch with the diaspora of Iranian culture.
Shahrgon is an online magazine for the diaspora of Iranian culture and the Persian-speaking language in Canada.
Shahrgon, the magazine of the diaspora of Iranian culture in Vancouver, Canada, started working in 1992 with the publication "Namai Iran" and then in the evolution of "Ayandeh" and "Shahrvand-E Vancouver," it transformed into Shahrgon.

Shahrgon; The magazine of the diaspora of Iranian culture;

شهرگان مجله‌ی دیاسپورای فرهنگ ایرانی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده‌» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights