In touch with Diverse Iranian Community

یادمان فروغ فرخزاد در ونکوور

در برنامه یادمان فروغ فرخزاد؛ دکتر احمد کریمی حکاک پیرامون (فروغ و دخترانش) و محمد محمدعلی پیرامون (فروغ کیست و چیست) سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه که از سوی انجمن هنر و ادبیات ونکوور برگزار می‌شود، همچنین با نمایش فیلم، موسیقی و نمایشگاه عکس نیز همراه خواهد بود.

634844510289847500 یادمان فروغ فرخزاد در ونکوور

زمان: شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ از ساعت: ۴۵/۶ تا ۳۰/۱۰ شب

مکان: اینلت تئاتر – پورت مودی واقع در:

100 Newport Dr., Port Moody

تلفن اطلاعات: ۹۴۴۹-۳۷۷-۶۰۴

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال