In touch with Diverse Iranian Community

پایان شمارش آرا در تنگاتنگ‌ترین رقابت انتخاباتی تاریخ بریتیش کلمبیا:

0 48

بعد از پایان شمارش آراء غایب در بریتیش کلمبیا و بازشماری در دو حوزه انتخاباتی، نتایج انتخاباتی متفاوت از نتایج اولیه نشد: دولت حاکم با ۴۳ کرسی پارلمان، امید به تشکیل دولت اقلیت دارد. حزب دموکرات نوین ۴۱ کرسی را به نام خود کرده و سبزها با ۳ کرسی می‌توانند تاج قدرت را از سر لیبرال‌ها بردارند و بر سر دموکرات نوین بگذارند.

شمارش آرا تمام شد، ولی آینده سیاسی استان همچنان قطعی نشده است

این انتخابات، تنگاتنگ‌ترین رقابت انتخاباتی در تاریخ استان شد:

۱ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۹۱۴ رای به صندوق‌ها انداخته شد و از میان آن، حزب لیبرال‌های امروز بریتیش کلمبیا با کسب ۷۹۶ هزار و ۶۲۷ رای، توانست ۴۰.۳۶ درصد آراء را به خودش اختصاص بدهد.

حزب دموکرات نوین بریتیش کلمبیا صاحب ۷۹۵ هزار و ۱۰۶ رای شد و ۴۰.۲۸ درصد آراء را کسب کرد.

اختلاف دو حزب اول و دوم تنها ۱ هزار و ۵۶۶ رای است.

پیش‌تر انتخابات ۱۹۴۱ نزدیک‌ترین انتخابات استانی بود و اختلاف حزب اول و دوم، ۱ هزار و ۹۱۵ رای بود. قبل از آن و در در ۱۹۰۳، دو حزب اول و دوم انتخابات ۵ هزار و ۱۹۸ رای با هم فاصله داشتند.

در حوزه کورتنی – کوماکس که تمام نگاه‌ها به آن خیره بود و در شمارش اولیه،‌ نامزد دموکرات نوین توانسته بود با اختلاف ۱۰ رای برنده شود، سرانجام همین نامزد با اختلاف ۱۸۹ رای برنده انتخابات شد.

کریستی کلارک در بیانیه‌ای که بلافاصله بعد از پایان شمارش آرا منتشر شد، گفته با ۴۳ کرسی پارلمان، دولت اقلیت تشکیل خواهد داد.

تنها مانع او در این میان، ائتلاف دموکرات نوین با سبزهاست.

سبزها برای ائتلاف با لیبرال‌های محافظه‌کار سه شرط گذاشته‌اند: قوانین استانی تصحیح بشود تا بر ورود پول بر سیاست محدودیت‌هایی اعمال بشود، نظام انتخاباتی متفاوت بشود و همچنین به این حزب جایگاه رسمی‌ یک حزب اپوزیسون در پارلمان داده بشود.

طبق قوانین موجود، یک حزب برای دست یافتن به چنین جایگاهی نیازمند ۴ کرسی پارلمان است ولی سبزها می‌گویند با یک رای‌گیری می‌شود این مقررات را به ۳ کرسی تصحیح کرد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال