آلبوم عکس استانی صفحه اول

تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

در یکشنبه گذشته، «شورای اتحاد و همبستگی ایرانیان ونکوور» برابر بیانیه خبری خود، «به‌منظور حمایت از جنبش دمکراتیک ملت ایران»، مقابل ساختمان گالری هنر ونکوور جمع شدند تا «ندای حق طلبانه ملت ایران را به سمع جامعه جهانی برسانیم».

Vancouver040-429x510 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

این گروه که می‌گوید «به هیچ گروه یا دسته سیاسی خاصی تعلق ندارد،» اما با پرچم شیر و خورشید ایران مراسم خود را برگزار کرد.

Vancouver036-650x460 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

شهرگان، بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی، از مخاطبان خود دعوت می‌کند تا به این آلبوم عکس توجه نشان بدهند که طی فواصل پیش از از شروع مراسم و شروع آن در ساعت ۲ بعدازظهر گرفته شده است.

Vancouver044-650x351 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

آیا شما این تصویرها را برابر آنچه در ایران می‌گذرد می‌بینید؟

Vancouver033-384x510 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

اگر نه چرا، اگر آری، به‌نظرتان چطور چنین گردهم‌آیی می‌توانست بهتر باشد؟

Vancouver032-422x510 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

شما چه نظری دارید؟

Vancouver031-650x439 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

Vancouver030-650x472 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

Vancouver029-650x504 تصویرهایی از ایران در یک‌شنبه آفتابی ونکوور

عکس‌ها از سیدمصطفی رضیئی

Related posts

دو تئاتر، دو هنرمند در ونکوور

کیان ثابتی

بازی اردوغان روی تیغ تیز بحران 

اردشیر زارعی قنواتی

زن ایرانی و فرزند ۷ ساله‌اش در آتش‌سوزی آپارتمانی در نورت ونکوور سوختند

گروه خبر

اظهار نظر