آشیان / برچسب آرشیوها:  روشنفکران، سیاستِ قدرت، غلامرضا صراف، ویلیام استاین هوف

برچسب آرشیوها:  روشنفکران، سیاستِ قدرت، غلامرضا صراف، ویلیام استاین هوف

روشنفکران و سیاستِ قدرت

 نوشته ویلیام استاین هوف ترجمه غلامرضا صراف*  روزی که تاریخِ روشنفکران در قرن بیستم نوشته شود، قطعا بخشی از آن به تحلیل اورول و نقدِ روشنفکرانِ هم سنخ‌اش اختصاص خواهد یافت. “1984” کتابی است تماما درباره‌ی روشنفکران، باورها و شیوه‌های تفکر و احساس‌شان. هر کتاب پیشگویانه‌ای باید چنین باشد، چون …

بیشتر بخوانید