UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

آلودگی و فرسایش بی‌سابقه خاک ایران

آلودگی و فرسایش بی‌سابقه خاک ایران

به گفته سعید متصدی حتی اگر بهترین آب را به زمین‌های کشاورزی تزریق کنیم، باز هم به دلیل آلودگی خاک و مصرف بی‌رویه سم و کود، محصول ناسالم خواهیم داشت و این مواد غذایی به سفره مردم می‌رود.

او همچنین اضافه کرده بر اساس قانون، از سال ۱۳۴۶ باید میزان باقیمانده سم و کود در محصولات غذایی مورد پایش و سنجش قرار می‌گرفت و مصرف آن کاهش می‌یافت اما این روزها به سم و کود یارانه هم اختصاص داده می‌شود.

به گفته او تمام خاک‌های اطراف تهران آلوده‌اند. ضمن اینکه به رغم استفاده بسیار زیاد از کود، خاک کشور به لحاظ مواد غذایی، بسیار فقیر است و شوری آن نیز در حال افزایش است.

منابع رسمی متعددی می‌گویند ایران رتبه نخست فرسایش خاک را در جهان دارد و این میزان به حدی است که دولت همه توش و توانش را به‌کار گیرد تا این میزان را به یک‌سوم مقدار کنونی کاهش دهد باز هم ایران کماکان رتبه اول فرسایش خاک در جهان خواهد بود. اغلب بحرا‌ن‌های زیست‌محیطی در ایران ریشه در مدیریت ناکارآمد منابع دارند.

[ایلنا]

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: