ادبیات شعر گزيده‌ها

شعری از سریا داودی حموله

 [clear]

خود را به روی هرچه تویی قفل کرده ام.

[clear]

بعد از میم آخر تنها

زرد پروانه ای شدم

بر گوش باد

تا سه چهارم فردی باشم

که همیشه مفعول است

نیمه ی خالی ام

حجرالاسودی ست

در نیمه ی دیگر

[clear]

مرا تحویل خودم بدهید

دارم می ترسم

از زنانی که در آیینه تفتیش می شوند!

[clear]

Related posts

استیصال

شهرگان

سه شعر از کتایون ریزخراتی

شهرگان

خواهر افشين اسانلو: در شوک مرگ برادرم هستيم

شهرگان

اظهار نظر