In touch with Diverse Iranian Community

شعری از سریا داودی حموله

 [clear]

خود را به روی هرچه تویی قفل کرده ام.

[clear]

بعد از میم آخر تنها

زرد پروانه ای شدم

بر گوش باد

تا سه چهارم فردی باشم

که همیشه مفعول است

نیمه ی خالی ام

حجرالاسودی ست

در نیمه ی دیگر

[clear]

مرا تحویل خودم بدهید

دارم می ترسم

از زنانی که در آیینه تفتیش می شوند!

[clear]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال