تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

شعری در ۳ بخش از پیام فیلی

شعری در ۳ بخش از پیام فیلی

نازلی سخن نگفت… یک

وارتان سخن بگو!… چیزی به من بگو
از پیچ یاس و شب با نسترن بگو
وارتان عزیز من! حرفی به من بزن!
از غارت و جنون با مرد و زن بگو
از باغ و از درخت٬ از بی شکوفه گی
با دست این و آن از ریشه کن بگو
وارتان٬ رفیق من! ای دار و ای رسن
در شهر گمشده از گم شدن بگو
وارتان٬ بهار من! ای سبزه زار من!
با هر جوانه ای از سر زدن بگو

وارتان سکوت تو از قیل و قال کیست؟!
از خون خشک ما روی چمن بگو

ای دور! ای بعید! ای صبح! ای سپید!
از لمس قلب من با قلب من بگو
از قتل عام سرخ تا انفجار سبز
با نعش گم شده گاه از کفن بگو

وارتان پناه من! ای تکیه گاه من!
حرفی به من بزن! چیزی به من بگو!…

پیام فیلی
۱۳۹۲/۵/۲۶

—————–

نازلی سخن نگفت… (دو)

وارتان!
عزیز من!
ــ ای تک گل شکفته در این شوره زار یأس
با تو٬
هزار شوقِ شکفتن
با من قفس قفس هوسِ آسمان و هیچ…

وارتان!
پناه من!
ــ‌ ای شعله ی رمیده به تاریکیِ شب ام
تو پاک و روشنیِ؛
دوشیزه و زلال
من در کرانه ها
در ورطه های هول
تفدیده از تب ام…

وارتان به من بگو!
آیا در این حوالیِ وحشت
جز یادِ دورِ تو
با من
چیزی هنوز مانده که تنهاترم کند؟!…
وارتان
بعید نیست
یک شب حریقِ تو
در قعرِ‌قطبِ یخ
خاکسترم کند…

وارتان!
حیاتِ من٬ چیزی کم از زوال ندارد
پیوسته بودن ات٬
با من شکفتن ات
رنگی به جز خیال ندارد

عمرم!
رفیقِ من!
آه ای شکوهِ فاجعه در چشم های تو!
حالا جنونِ من
گل داده از سرِ دیوارِ بی کسی
وارتان٬ به من بگو
کی با سکوتِ خود از راه می رسی؟!…

ابری که در هوا
می باری و سزاست
در هق هق شب ام
وارتان٬
ــ تجسم شادی در اوج هیچ!
کو خنده ات؟!
کجاست؟!

با من سکوتِ مرگ
با تو ترانه هاست…

وارتان به من بگو!
کی این هجومِ نفس گیرِ یادها
از خلوتِ من و تو کوچ می کند؟!

وارتان٬
قرارِ من!
ای از پسِ هزار زمستان٬ بهارِ من!
ای با تو قد کشیده شب از انتظارِ من
با من
مجال شکفتن نیست
حرف ام٬
که حاجتی م به گفتن نیست…

وارتان!
امید و یأسِ هزاران قبیله ای
جنگی و آشتی
پرواز و پیله ای…
عمرم!
مجال رفته ز دست عزیزِ من!
ای با تو صبح و شب من قرینِ باد
ای با تو رفته از پسِ ویرانه های شهر
تا سرزمینِ یاد
ای رعشه های بید!
ای یأس!
ای امید!
ــ بگذار و بگذرم!
بگذار بگذرد
مرگ از برابرم!…

پیام فیلی

۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۲

——————-

سه

از این زیبا تر نمی شوم

که تو مرا بوسیده ای
با بی گناهی ات وارتان
با بی گناهی ات به خانه ام بیا
اینجا جهان چیزی کم دارد
وقتی تو نیستی

پیام …

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights