In touch with Diverse Iranian Community

شعر« نمای هفتم» (۱)

شعری از سریا داودی حموله

 

 یک زن

یک مرد

یک چراغی

 که از این جهان بی شکل جدا شوند

 

ماه زن زیبایی بود

به تاریکی عادت نمی کرد

و کلاغ به تنهایی مرد نوک می زد

 

  زن به سمت خود سنگ پرتاب می کند

و نمی داند

با  هیچ سایه ای  جفت نمی شود

  

 به جَمبل جاده را می بافد

به جیم جمبلا آن را می شکافد

 

کلمات را رنده می کند

معادله های ریاضی را می جود

و اخم روسری اش را

به حساب دیوانگی مردی می گذارد

که سایه های ماه را به هم گره می زند

  

آن مرد وقار سوسک های حمام را داشت

یک خنده

 مانده به پلان پایانی

کابوس های جویده را تف کرد

روی شهر

 

در این جاده

هر کدام از ما

یک زامپانو هستیم

مبادا عشق خسته شود بگریزد!

  

  • برداشتی از فیلم جاده ساخته ی فدریکو فلینی محصول 1954 ایتالیا؛در این فیلم زامپانو دوره گرد(آنتونی کوئین) جلسومینا(جولیتا ماسینا)را در ازای ده هزار لیر از خانواده اش می خرد و با رفتارهای خشن او  را می آزارد

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال