ادبیات پیشنهاد سردبير شعر صفحه اول

عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك

منیر طه دلبستگی شدیدی به انديشه و راهِ مصدق دارد و از شیفته‌گان استقامت و عظمت‌ دکتر مصدق است. او سروده‌ای دارد برای زادروز دکتر محمد مصدق که در همان روز تولد‌اش – ۲۸ اردیبهشت‌ماه – آن را برای بازنشر در اختیار شهروند بی‌سی و سایت شهرگان قرار داده‌است. این سروده با یک روز تأخیر بر روی سایت شهرگان قرار می‌گیرد.

Monir-Taha-8edited-578x544 عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك

براي زاد روزِ دکتر محمد مصدق (بیست و نهم اردیبهشت ماه)

————

عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك

————–

تو باغ احمد آباد، مهموني دادم امشب

شكوهِ سربلندي به سر نهادم امشب

هزار ماهِ غلتان از آسمان ستاندم

به سر درِ كوچه‌هاش، خيابوناش نشاندم

گُلِ ستاره‌ها را دونه به دونه چيدم

چيدم و دونه دونه باز به نخ كشيدم

اينهمه آسمان را، به ايووناش بردم

به نرده‌هاش بستم، به خادمش سپردم

به آسمونا گفتم، باغچه‌ها رُو آب بدن

درختا رُو بشوین، گلارُو آفتاب بدن؟

به كاكل قمريا، گل وگياه بستم

قفلِ هر آن قفس را بريدم و شكستم

«درِ شكسته»‌ را هم ميان باغ بردم

گرد و غبارِ آن را با مژه‌هام ستردم

آن تنِ آهنين را به سينه‌ام فشردم

بوسه به زخمش زدم، خروشمو نخوردم

كه زخمِ روزگاران به روزِ آن ستوران

هزار لعن و نفرين، از رگ و ريشة جان

گلخونه‌ها رو بردم توي اتاقا كاشتم

يكي يه سروِ آزاد رو پله‌ها گذاشتم

به شاخة درختا، بادكنك‌ها رُو بستم

به شوق و شورِ روزت كنارشون نشستم

سبز و سفيد و قرمز، بيرق ايران شده

انگاري‌كه اين سه رنگ رنگِ دل و جان شده

نقل و نبات بردم به پيشگاهِ مهمان

نون و پنير و سبزي، چاييِ خوبِ گيلان

كنارِ حوضِ کاشی، مهموناتوُ نشوندم

سازمُو كوك كردم، ترانه‌هامُو خوندم

ترانه‌هاي اون وقت، زمونه‌اي كه بودي

سرود زندگي را، اومدي و سرودي

همان سرود، امروز، سرودِ هستيِ ماست

از آن سرود، امشب، سرور و غوغا بپاست

بزرگِ احمدآباد، خيالت آسوده باد

به سال و ماه و روزت، هيچي نرفته از ياد

به بچه‌ها هم امشب كه مانده بود يادم

يه بادكنك يه بيرق يه نونِ قندي دادم

يه كيكِ خونگي هم برات آوُرده بودند

تا برسم به دادَش گنجشكا خورده بودند

خوب شد پرنده‌ها هم به مهمونيت اومدن

قناريا، قمريا، خوندن و چهچه زدن

يكي دو روز جلوتر، طلاهامُو فروختم

براي سالروزت عباي ترمه دوختم

عباتو جاي دادم به روي خوابگاهت

پهلويِ چوبدستت كنارِ شب كلاهت

عزيزِ سرزمينم،

تولدت مبارك

ونكوور،  ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ـ ۱۹ مي ۲۰۰۷

 

 

 

Please follow and like us:
cute_email عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_twitter عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
icon_Visit_us_en_US عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
fa_IR_Follow عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
fa_IR_Tweet عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_youtube عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
icon_Visit_us_en_US عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_linkedin عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
icon_en_US عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
en_US_share عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_instagram عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_whatsapp عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_soundcloud عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_fbmessenger عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
cute_telegram عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
telegram_message عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك
telegram عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك

Related posts

هُرمُز را، ایران را، ایرانی را، قربانی نکنید!

حبیب ناظری

اخضر ابراهیمی یکشنبه به ایران می‌رود

شهروند بی‌سی

ایستاده بر زمین داغ

شهرگان

اظهار نظر