In touch with Diverse Iranian Community

تصحیح قوانین کانادا برای رهایی از روزگار استعمار ملت‌های بومی

بعد از آنکه هفته گذشته جاستین ترودو در اجلاس تغییرات اقلیمی ملت‌های بومی کانادا حاضر شد و اعلام کرد قانون زبان‌های ملت‌های بومی به پارلمان معرفی خواهد شد تا حافظ فرهنگ و زبان ساکنین نخستین کشور باشد، این هفته ترودو در اتاوا اعلام کرد که دولت فدرال مرور تمامی قوانین و مقررات کشور را شروع خواهد کرد تا متن قانون رها از استعمارگری بر علیه افراد و ملت‌های بومی باشد.

6867794507_18b3b992e1_z تصحیح قوانین کانادا برای رهایی از روزگار استعمار ملت‌های بومی
عکس از فلیکردر همین زمینه در شهرگان بخوانید:‌ بومیان کانادا همچنان در انتظار رسیدن به عدالت؛ چگونه کانادا در موضوع زنان بومی ناکام ماند؛ تحقیق ملی در موضوع زنان بومی ناپدید شده و یا به قتل رسیده: تحقیق مقدماتی تمام شد، مقامات اجرایی برای شروع گام اصلی تحقیق مشخص شدند

ترودو این مرور دولت را چنین توضیح داد، «اساسا معنای این مرور، بررسی تاثیرگذاری مجموعه‌ای گسترده از قوانین فدرال و چهارچوب‌های قانونی است تا عواملی را متن قانون کنار بزند یا محو کند که به جای خلق عدالت و فرصت و ایجاد فضا برای مصالحه و آشتی، مانع فرصت‌های رشد و موفقیت جوامع بومی در کشور هستند.»

نخست‌وزیر ترودو امیدوار است با انجام این مرور، بتوان رابطه‌ای بهتر از گذشته با ملت‌های بومی برقرار کرد و مواردی مانند فاصله‌های اقتصادی و بهداشت سلامت مابین افراد بومی و دیگر ساکنین کانادا را از بین برد.

همچنین قرار است تا در اواخر ماه دسامبر توافق‌نامه‌ای بین دولت فدرال و شورای مدارس ملت‌های بومی امضا شود. از قول‌های حزب لیبرال در انتخابات سال گذشته، سرمایه‌گذاری در آموزش و پروش بومیان کشور و بهبود وضعیت تحصیلی در این جوامع بود.

در کنار خبرهای تازه در موضوع بومیان، هیات ملی تحقیق در موضوع زنان بومی ناپدید شده و یا به قتل رسیده اعلام کرد که از بهار ۲۰۱۷ شهادت افراد در موضوع پرونده‌های مفتوح را ثبت خواهد کرد.

هرچند تلاش‌های اجتماعی گسترش یافته است تا موضوع مردان بومی ناپدید شده یا به قتل رسیده کانادا نیز به این تحقیق ملی اضافه شوند. فعال‌های اجتماعی خواستار این هستند تا «قربانی‌ها فارغ از جنسیت‌»شان در این تحقیق شامل شوند.

سازمان آمار کانادا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که نرخ قتل در میان مردان بومی، سه برابر زنان بومی است. داده‌های پلیس آر‌سی‌ام‌پی نشان می‌دهد که مابین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ میلادی، ۱ هزار و ۱۸۱ زن بومی به قتل رسیده‌اند. داده‌های شبکه‌های سی‌بی‌سی، این رقم را ۲۳۰ نفر افزایش می‌دهد.

هرچند احتمال این داده می‌شود که تعداد زنان بومی به قتل رسیده، با توجه به تعدد پرونده‌های زنان ناپدید شده، بیشتر از این باشد. تحقیق جامعی از تعداد دقیق مردان بومی به قتل رسیده یا ناپدید شده کانادا وجود ندارد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال